BIZNES NA GRANICY PRAWA

Prawo pod lupą

Czas czytania: 3 minut

4 apteki czy więcej? Interpretacja przepisów przez WIF w Poznaniu

23 października 2019 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu przedstawił interpretację przepisów Prawa farmaceutycznego (art. 99 ust. 3a i ust. 4), w odpowiedzi na złożony wcześniej wniosek przedsiębiorcy.

Z decyzji wynika, że w postępowaniach dotyczących zmian zezwoleń na prowadzenie aptek, które wydano przed wejściem w życie „apteki dla aptekarza”, przepisy dotyczące posiadania maksymalnie 4 aptek nie mają zastosowania.

Przypomnijmy postanowienia „apteki dla aptekarza”, funkcjonujące od 25.06.2017 r.:

  • Nie ma możliwości wydania zezwolenia na prowadzenie apteki, jeśli wnioskodawca (wspólnik lub partner spółki) posiada co najmniej 4 apteki.
  • Zezwolenie na prowadzenie apteki może uzyskać tylko farmaceuta, posiadający Prawo Wykonywania Zawodu lub spółka jawna/partnerska, której wspólnikami/partnerami są tylko farmaceuci.

Jak podał do wiadomości poznański WIF: „przepisy art. 99 ust. 3a oraz ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne nie znajdują zastosowania w postępowaniach w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będącej skutkiem przystąpienia wspólnika posiadającego 4 apteki ogólnodostępne do spółki jawnej, na rzecz której wydano zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – o ile spółka, o której mowa, powstała przed wejściem w życie przepisów nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. z dniem 25 czerwca 2017 r.”

Inspektorat uznał także, że omawiane przepisy nie mają zastosowania w postępowaniu w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej będącej skutkiem przystąpienia małoletniej osoby fizycznej (niebędącej farmaceutą) w charakterze wspólnika do spółki jawnej, posiadającej zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej – o ile spółka, o której mowa, powstała przed 25.06.2017 r., czyli przed wejściem w życie przepisów nowelizacji ustawy.

Wielkopolski WIF potwierdził tym samym wcześniejszą interpretację przepisów, wydaną 18.01.2019 r. Zgodny z tym stanowiskiem jest także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25.06. 2019 r., dotyczący przejmowania aptek. WSA powołał się m.in. na odpowiedź Ministra Zdrowia z 04.2019 r. wskazującą, że przepisy „apteki dla aptekarza” nie dotyczą zmian zezwoleń wydanych przed 25 czerwca 2017 roku.

Tym samym przedsiębiorca, składający wniosek o udzielenie zezwolenia lub o zmianę zezwolenia, wydanego po dniu wejścia w życie nowelizacji, musi spełniać jej wymagania.

Źródło: http://wif.poznan.ibip.pl/, mgr.farm

Subscribe
Powiadom o 
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Może Cię zainteresować:

Ostatnio komentowane

Recent Comments

Popularne wpisy

Newsletter

Menu