AKTYWNIE I NA SPORTOWO

Sport wychowuje i wyrównuje szanse

Czas czytania: 5 minut

Sport i wychowanie to doskonała, wzajemnie się uzupełniająca para, która współdziała od tysiącleci. O tym, jak ważne jest połączenie sprawności ciała z rozwojem umysłowym i emocjonalnym, wiedzieli już starożytni. Dziś, choć wiele mówi się o tym, że kultura fizyczna powinna być nieodłącznym elementem procesu wychowawczego, w praktyce bywa różnie. Dlatego warto nie tylko o tym mówić, ale włączyć się w konkretne działania.

Dlaczego to takie ważne? Sport w bardzo szerokim zakresie wpływa na kondycję psychiczną i fizyczną młodych ludzi. Przede wszystkim, ma niezwykle korzystny wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny, emocjonalny i społeczny. Jest doskonałym sposobem na odreagowanie stresu, można powiedzieć, że stanowi zdrową ucieczkę od problemów – jest to szczególnie ważne w przypadku tych młodych ludzi, którzy zmagają się z rzeczywiście poważnymi problemami, np. trudną sytuacją rodzinną czy materialną. Uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach sportowych doskonale uczy współpracy w grupie, współdziałania, a jednocześnie tzw. zdrowej rywalizacji – co jest potrzebne zarówno w szkole, grupie rówieśniczej, jak i potem, w dorosłym życiu. Pozwala też wyrobić sobie zdrowy stosunek zarówno do sukcesów, jak i porażek – cieszyć się z tych pierwszych i z godnością znosić drugie. Ułatwia ponadto rozpoznanie własnych możliwości, preferencji i granic. Stymuluje do działania, do pokonywania przeciwności, samodoskonalenia. Jednocześnie uczy szanowania i przestrzegania reguł i zasad. Wreszcie, to najlepszy nauczyciel zdrowego stylu życia, który pozwala wyeliminować niezdrowe, niehigieniczne nawyki.

Niestety, lekcje wychowania fizycznego w szkole to za mało. Nie mogą one być jedyną porcją ruchu dla dzieci i młodzieży. Dziś młodzi ludzie coraz więcej czasu spędzają w Internecie, coraz mniej – na boisku czy w hali sportowej. Nie zawsze czują potrzebę ruchu i aktywności, ale zdarza się też, że zwyczajnie nie mają na nią czasu. Rodzice narzekają też na przeciążenie dzieci nauką – wiele z nich, aby sprostać wymaganiom szkolnym, uczęszcza na dodatkowe zajęcia czy bierze korepetycje. Na sport, na aktywność nie zostaje wiele czasu. Oczywiście, wielu rodziców zapisuje dzieci także na dodatkowe zajęcia sportowe – ale mimo wszystko często muszą one ustąpić miejsca nauce.

Warto też pamiętać, że istnieje spora grupa dzieci, które nie mają tyle szczęścia, co rówieśnicy. W ich przypadku bardzo trudno o aktywność sportową, zajęcia edukacyjne spoza programu szkolnego, a nawet o efektywną naukę. Mowa tu dzieciach z rozbitych lub dysfunkcyjnych rodzin, o ciężkiej sytuacji finansowej, a także wychowankach ośrodków wychowawczych czy domów dziecka. W ich przypadku niezbędne są działania i inicjatywy, które pozwolą im wyrównać szanse. Bo zarówno dodatkowe zajęcia edukacyjne, jak i uczestnictwo w sporcie wymagają środków, którymi rodzina bądź placówka nie zawsze dysponują.

By mogły rozwinąć skrzydła…

Jest wiele wartościowych inicjatyw ukierunkowanych na pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji rodzinne, edukacyjnej czy materialnej. Jedną z nich są działania Polskiej Fundacji Wychowania Fizycznego – organizacji, która promuje kulturę fizyczną w Polsce i poza jej granicami. Jedną z jej misji jest objęcie opieką dzieci i młodzieży, przybliżanie im kultury sportu i ułatwienie aktywnego uczestnictwa w nim. Fundacja finansuje i organizuje darmowe zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci w trudnych sytuacjach – wychowanków domów dziecka, młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, dzieci z ubogich lub rozbitych rodzin. Wśród nich jest wiele utalentowanych i zdeterminowanych osób, które dzięki temu zyskują szansę na rozwinięcie skrzydeł, pokonanie przeciwności, osiągnięcie sukcesu. Aktualnie opieką fundacji objęte są dzieci i młodzież z dwóch placówek: Wrocławskiego Centrum Wychowania i Opieki (4-18 lat) oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie (13-18 lat). Zajęcia obejmują rozmaite dyscypliny sportowe (piłkę ręczną i nożną, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo zjazdowe i wspinaczkę górską) i oczywiście różne poziomy trudności, dostosowane do wieku i możliwości młodych beneficjentów.

Oferta wciąż jest udoskonalana. Organizacja pozyskuje na ten cel środki z różnych źródeł – z darowizn od osób fizycznych, a także od sponsorów i partnerów. Organizuje także wiele ciekawych akcji, w których można wziąć udział, wspierając w ten sposób jej działania. Jedną z ciekawszych inicjatyw jest cykl biegów górskich Silver Run. To charytatywne zawody, których tegoroczna edycja rozpocznie się już niebawem – 25 kwietnia br., w pięknej górskiej scenerii – w Górach Bardzkich.

Bieg, który pomaga

Nasz zespół, widząc tak cenną i ciekawą inicjatywę, nie wahał się długo. Postanowiliśmy wziąć udział w kwietniowym Silver Run. Idea charytatywna biegu przeważyła o podjęciu decyzji o dołączeniu do tego wydarzenia. Nadszedł czas na integrację i wzmocnienie społeczności farmaceutycznej, a bieganie to świetna okazja, aby się spotkać, poznać i co najważniejsze, zrobić to w szczytnym celu. Dlatego też zespół Apteneo postanowił zorganizować podczas charytatywnych zawodów I OGÓLNOPOLSKI BIEG GÓRSKI APTEKARZY i przyjaciół. Włączyliśmy się na różnych poziomach – przede wszystkich jako organizatorzy, partnerzy i sponsorzy, ale także jako uczestnicy. Będziemy nie tyle rywalizować, co raczej walczyć o wspólny, ważny cel. Nie chodzi o to, kto przybiegnie pierwszy – ważne będzie ukończenie całej trasy. Liczymy, że w biegu będzie nam towarzyszyć jak najwięcej osób z branży – pokażmy, że jesteśmy zintegrowanym środowiskiem, które chętnie pomaga słabszym. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w imprezie, nie muszą być wyczynowymi sportowcami – każda osoba aktywna fizycznie z pewnością da radę! Organizatorzy przygotowali trasy o różnej długości i różnych stopniach trudności – 5, 12 i 21 km.

Nasz start w zawodach to nie tylko okazanie, jak ważny jest dla nas cel przyświecający tej imprezie. To także potwierdzenie naszych codziennych postaw i wyborów życiowych – cenimy zdrowie i chcemy je promować na wszelkie sposoby. Imprezy sportowe, w dodatku takie, podczas których można zrobić coś dobrego, doskonale wpisują się w ten obraz.

Subscribe
Powiadom o 
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Może Cię zainteresować:

Ostatnio komentowane

Recent Comments

Popularne wpisy

Newsletter

Menu